Css selectorsCSS selectors

ipivanov No Comments CSS 48

След като научихте основните неща за CSS-a, като класове идентификатори и др. е време да преминем към видовете селектори. Начините по които може да се селектира определен елемент от HTML документа са много и различни. Тук ще ви представя отделните основни селектори, които може да се използват както по отделно така и да се комбинират. Чрез различни видове комбинации на селекторите не би трябвало да имате проблем при достъпване на сложно вложени елементи.

  1. *
   * {
     margin: 0;
     padding: 0;
   }
   

   Звездата селектира всеки един елемент от страницата ви. Този селектор се използва основно ако искате да предадете абсолютно еднакви характеристики на всички елементи. Той може също така да се използва и като дете:

   #container * {
     border: 1px solid black;
   }
   

   Тази техника не се препоръчва и не се прилага особено често в практиката.


  1. #X
   #container {
     width: 960px;
     margin: auto;
   }
   

   Както вече знаете този хаш-таг селектор ни позволява да селектираме определения елемент по идентификатор. Това е най-често срещания метод, но бъдете внимателни при прилагането му.
   Запитайте се: Дали наистина е необходимо да прилагам ID за да селектирам елемента?
   Ако имате достъпване по таг не се колебайте да го приложите вместо да използвате идентификатор.


  1. .X
   .error {
     color: red;
   }
   

   Селектор по клас. Това е селектор, който се прилага на повече от един елемент, за да станат те група и по този начин могат да се стилизират групи от елементи в HTML документа.


  1. X Y
   li a {
     text-decoration: none;
   }
   

   Следващия селектор е и най-често срещания, а именно низходящ по тагове селектор. Когато искате да спесифицирате селктора си използвате този.
   За пример: защо да селектирате всички <a></a> тагове, като може да спесифицирате само тези, които изрично се намират в <li></li>.


  1. X
   a { color: red; }
   ul { margin-left: 0; }
   

   Ако искате да селектирате всички елементи според техния тип използвайте този таг вместо идентификатор или клас.


  1. X:visited X:link
   a:link { color: red; }
   a:visted { color: purple; }
   

   В случая използваме :link пвсевдо клас за да селектираме всички <a></a> тагове, които все още не са кликнати.
   Съответно :visited е за <a></a> елементи след като вече са посетени.


  1. X + Y
   ul + p {
     color: red;
   }
   

   Този селектор е съседен селектор. Тоест тук ще се селектира <p></p> таг, който е в съседен на ul.


  1. X > Y
   div#container > ul {
     border: 1px solid black;
   }
   
    <ul>
       <li> List Item
         <ul>
           <li> Child </li>
         </ul>
       </li>
       <li> List Item </li>
       <li&gt; List Item </li>
       <li&gt; List Item </li>
     </ul&gt;
   </div&gt;
   

   В този пример ще се селектира само ul листа, който е първо дете на div#container. Този ul, който е дете на първото li няма да бъде селектиран.
   Този селектор е хубав за навигации, в които имате dropdown меню.


  1. X ~ Y
ul ~ p {
  color: red;
}

Този селектор е подобен на селектора X + Y, но е с по – малка специфика. Докато X + Y ще селектира само първия елемент Y, който е непосредствено след X тук ще селектираме всяко X, което
следва Y.

 <div id="container">
  <ul>
    <li> List Item
      <ul>
        <li> Child </li>
      </ul>
    </li>
    <li> List Item </li>
    <li> List Item </li>
    <li> List Item </li>
  </ul>
  <p> Lorem ipsum dolor sit amet, &lt;a href="#" title="Some title"&gt;consectetur&lt;/a&gt; adipisicing elit, sed do eiusmod tempor. </p>
  <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor. </p>
  <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur <a href="#"&gt;adipisicing</a> elit, sed do eiusmod tempor. </p>
  <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor. </p>
</div>

Ще се селектират всички <p>-та, които следват <ul>.


  1. X[title]
a[title] {
  color: green;
}

В случая ще селектираме <а>, което има атрибут title. Тези, които нямат такъв атрибут няма да бъдат селектирани.


  1. X[href=”foo”]
a[href="http://ipivanov.info"] {
  color: #1f6053; /* green */
}

С този селектор ставаме по – конкретни и ще селектираме само тези <а> – та, които водят към линк: http://ipivanov.info.


  1. X[data-*=”foo”]
a[data-filetype="image"] {
  color: red;
}

/* -------------- */

a[href$=".jpg"],
a[href$=".jpeg"],
a[href$=".png"],
a[href$=".gif"] {
  color: red;
}

Можем да обединим или да разделим тези селектори и по този начин да селектираме само <а> – та, които сочат съответно към .jpg, .jpeg, .png, .gif файлове.


  1. X:nth-child(n)
li:nth-child(3) {
  color: red;
}

Слектор, който е много полезен ако имаме подредени елементи в някакъв стак и искаме да достъпим определен елемент от поредния номер. Това не е нула базиран селектор и елементите започват от 1.
Просто казано ако искате да селектирате първия елемент се пише: X:nth-child(1), втория X:nth-child(2), третия X:nth-child(3) и т.н.


  1. X:nth-last-child(n)
li:nth-last-child(2) {
  color: red;
}

Това е като производна на предния селектор, само че тук елементите се броят отзад напред и в конкретния случай селектираме предпоследния елемент от стака.


  1. X:nth-last-child(n)
ul li:first-child {
  border-top: none;
}

Слектор, който по подразбиране е за първия елемент от стака.

Тези селектори могат да се комбинират по между си, но това оставям на вас.
В общи линии това са селекторите, които най – често ще стрещате в .css файла си. Разбира се има и още които са по непознати, но за оформянето на една стандартна страница смятам, че тези биха били достатъчни.

Leave a Reply Text

Leave a Reply