Hello World!

ipivanov No Comments HTML 62

Всеки от любопитство е писал тези две думички “Hello World!” на някакъв програмен език, които след това компютъра извежда на екрана. Днес по конкретно ще ви покажа как да напишете първата си страница и ще напишете в нея именно тези думи.

Преди да се захванем с писането на първата ви страница нека бегло да ви запозная с това какво означава HTML. Зад тази абривиатура стои HyperText Markup Language и това е официалния език на World Wide Web създаден през 1990г. Елементите, от които е изграден езика се наричат тагове. Те служат за визуализирането на различен вид информация в уеб-браузърите. Примерно снимките ти в сайта трябва да са в таг <img>. Ако искате по-подробно да разгледате видовете тагове и кой къде се прилага можете да видите тук.

Уеб-браузърите са тези които разчитат HTML файловете и изобразяват тяхното съдържание. Те не визуализират HTML таговете и скриптовете, но ги използват за да интерпретират правилно информацията във файла. Семантичната структура на сайта се определя от HTML-а.

След тази кратка информация нека да се захванем със страницата и да опишем основните елементи в нея.

Важно е всеки HTML документ да започне с съответния <!DOCTYPE> и се поставя преди <html> тага. Това е декларация, която служи на уеб-браузъра да разбере на каква версия HTML е написан документа. От тук нататък ще пишем само на HTML5 това означава, че нашата декларация в началото на всеки документ ще бъде <!DOCTYPE html>.

Следва тага <html> и </html>, който поставя границите на вашия HTML документ. Той се поставя непосредствено след <!DOCTYPE> и в края на вашия документ.

В <html> и </html> се намират две основни секции, а именно <head> и <body>. Те се описват по ред като разбира се първо е <head> следван от <body>. В <head> частта се описва всякаква информация, която е свързана към документа. Това включва заглавие на документа, връзки към други файлове, charset на документа и др. Тялото или така нареченото <body> е частта, която действително ще се визуализира в уеб-браузъра. Именно в тази част се поставят всички тагове и елементи, които са ви необходими за уеб-страницата.

Нека сега да сглобим гореописаните елементи и да направим първата уеб-страница, която ще изобразява в нея “Hello World!”.

Първо отваряме текстов редактор и пишем следното съдържание в него:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello World!</h1>
</body>
</html>

След това записваме файла под формат myFirstPage.html

Накрая отваряме файла с произволен браузър и о чудо ето я вашата първа страница!

Hello World!


Като обобщение ви предлагам да прочетете повече информация за таговете. Да приложите повечето от тях във вашата първа страница, за да имате представа кой къде се прилага. Ако ви е интересно и искате по подробно да се запознаете с HTML-а като цяло може да прочете повече информация тук.

Leave a Reply Text

Leave a Reply