HTML Tables

ipivanov No Comments HTML 57

Това е един от основните инструменти в HTML – документа. Таблиците могат да се разделят на няколко основни поделемента, а именно <thead> , <tbody> , <tfoot>.

Ето един пример за структуриране на таблица:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <table>
    <caption>table title and/or explanatory text</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th>header</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>data</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>

Съответно в всеки <thead> , <tbody> или <tfoot> имаме <tr>, който служи за определяне реда на таблицата. В зависимост от това колко колони искаме да имаме добавяме определения брой <td> за <tbody> и <tfoot> и <th> за <thead>.

За да стане всичко това по-ясно за всички съм ви подготвил едно демо-видео. Изгледайте го и се упражнете да направите сами някоя таблица. По този начин ще затвърдите видяното.

Leave a Reply Text

Leave a Reply