Most used CSS properties

В този пост ще ви запозная с основните CSS характеристики. Тъй като ще се постарая да обхвана възможно най – голям брой ще представя името на характеристиката и един пример за всяка, без подробно описание. Text and Fonts font Възможни стойности: Пример: Възможни стойности:   [комбинация от font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height и font-family] Пример: p {font: […]