CSS selectors

След като научихте основните неща за CSS-a, като класове идентификатори и др. е време да преминем към видовете селектори. Начините по които може да се селектира определен елемент от HTML документа са много и различни. Тук ще ви представя отделните основни селектори, които може да се използват както по отделно така и да се комбинират. […]

What is CSS?

Дойде време да разберем как да правим страницата си красива и добре подредена. В тази статия ще се спрем основно на няколко компонента. Ще разберете какво представлява CSS как да си служите с него и как да си организирате html документа, така че CSS кода да работи. CSS е абревиатура за (cascading style sheet) файл, който […]