Hello World!

Всеки от любопитство е писал тези две думички “Hello World!” на някакъв програмен език, които след това компютъра извежда на екрана. Днес по конкретно ще ви покажа как да напишете първата си страница и ще напишете в нея именно тези думи. Преди да се захванем с писането на първата ви страница нека бегло да ви […]